4TRPCYYJ27KGYQJE

4TRPCYYJ27KGYQJE

SKU Summary

Product SKU ID: 4TRPCYYJ27KGYQJE

Product Family: Amazon DynamoDB On-Demand Backup Storage

SKU Attributes

Attribute Value
Servicecode AmazonDynamoDB
Location Africa (Cape Town)
Location Type AWS Region
Volume Type Amazon DynamoDB - On-Demand Backup Storage
Usagetype AFS1-TimedBackupStorage-ByteHrs
Operation
Servicename Amazon DynamoDB
Last modified August 7, 2021