45FBWP6397W5QSZD

45FBWP6397W5QSZD

SKU Summary

Product SKU ID: 45FBWP6397W5QSZD

Product Family: Database Storage

SKU Attributes

Attribute Value
Servicecode AmazonDynamoDB
Location AWS GovCloud (US-West)
Location Type AWS Region
Volume Type Amazon DynamoDB - Point-In-Time-Restore (PITR) Backup Storage
Usagetype UGW1-TimedPITRStorage-ByteHrs
Operation
Servicename Amazon DynamoDB
Last modified August 7, 2021